Ngày hội Hiến máu tình nguyện “Giọt hồng Mùa Thu” đợt 2 năm 2022

Sáng ngày 24/9/2022, Ban chỉ đạo Hiến máu tình nguyện phường Đông Ngạc phối hợp với Bệnh viện hữu nghị Việt Đức tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện “Giọt hồng Mùa Thu” đợt 2 năm 2022 với thông...
Xem tất cả

Ngày hội Hiến máu tình nguyện “Giọt hồng Mùa Thu” đợt 2 năm 2022

Sáng ngày 24/9/2022, Ban chỉ đạo Hiến máu tình nguyện phường Đông Ngạc phối hợp với Bệnh viện hữu nghị Việt Đức tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện “Giọt hồng Mùa Thu” đợt 2 năm 2022 với thông...
Xem tất cả

Ngày hội Hiến máu tình nguyện “Giọt hồng Mùa Thu” đợt 2 năm 2022

Sáng ngày 24/9/2022, Ban chỉ đạo Hiến máu tình nguyện phường Đông Ngạc phối hợp với Bệnh viện hữu nghị Việt Đức tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện “Giọt hồng Mùa Thu” đợt 2 năm 2022 với thông...
Xem tất cả

Ngày hội Hiến máu tình nguyện “Giọt hồng Mùa Thu” đợt 2 năm 2022

Sáng ngày 24/9/2022, Ban chỉ đạo Hiến máu tình nguyện phường Đông Ngạc phối hợp với Bệnh viện hữu nghị Việt Đức tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện “Giọt hồng Mùa Thu” đợt 2 năm 2022 với thông...
Xem tất cả

Ngày hội Hiến máu tình nguyện “Giọt hồng Mùa Thu” đợt 2 năm 2022

Sáng ngày 24/9/2022, Ban chỉ đạo Hiến máu tình nguyện phường Đông Ngạc phối hợp với Bệnh viện hữu nghị Việt Đức tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện “Giọt hồng Mùa Thu” đợt 2 năm 2022 với thông...
Xem tất cả

Tin video Tin video

Thông điệp 5K - lá chắn thép trong phòng chống đại dịch COVID-19!

Không có video nào
Xem tất cả

Bản tin phát thanh Bản tin phát thanh

Thông điệp cài Bluezone

Không tìm thấy video nào