thông tin người phát ngôn thông tin người phát ngôn

Thông tin người phát ngôn
Ngày đăng 06/09/2019 | 10:01  | Lượt xem: 244

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

THÔNG TIN NGƯỜI PHÁT NGÔN PHƯỜNG ĐÔNG NGẠC

Họ và tên: Đ/c Nguyễn Quang Thậm

Chức vụ: Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc

Email: nguyenquangtham_bactuliem@hanoi.gov.vn

Số điện thoại: 024.38388099