Gương điển hình người tốt, việc tốt Gương điển hình người tốt, việc tốt

Người cán bộ Mặt trận Tổ dân phố gương mẫu

Ngày đăng 09/06/2020 | 17:12  | Lượt xem: 541
Thực hiện chủ trương về việc sắp xếp bố trí cán bộ kiêm nhiệm hoạt động không chuyên trách ở phường và Tổ dân phố. Được sự tín nhiệm của Ban công tác mặt trận TDP Nhật Tảo 1 Anh Nguyễn Đức Long là...