An ninh quốc phòng An ninh quốc phòng

Đông Ngạc khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh đối tượng 4
Ngày đăng 13/10/2020 | 11:35  | Lượt xem: 153

Sáng ngày 13/10/2020, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh phường Đông Ngạc tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4.

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết
Đồng chí Ngô Tiến Dũng - UVTV Quận ủy, Chỉ huy trưởng Quân sự, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng GDQP&AN quận Bắc Từ Liêm

Dự khai giảng có đồng chí Ngô Tiến Dũng - UVTV Quận ủy, Chỉ huy trưởng Quân sự Quận, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh Quận. Đồng chí Thượng tá, Thạc sỹ Kiều Đăng Khôi - Giảng viên Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng. Các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy - HĐND - UBND - UB.MTTQ phường Đông Ngạc và trên 80 đồng chí học viên là cán bộ, cấp ủy các chi bộ, hội đoàn thể, tổ trưởng dân phố, giáo viên thuộc đối tượng 4.

Đồng chí Nguyễn Văn An - Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường

Khai mạc lớp học đồng chí Nguyễn Văn An - Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường nhấn mạnh: Kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng, bất khuất chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam mấy nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, để ngăn ngừa những âm mưu thủ đoạn chống phá của các thể lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam, giữ vững sự ổn định về chính trị, tạo môi trường hòa bình và phát triển, hơn lúc nào hết mỗi cán bộ, đảng viên luôn phải không ngừng học tập, quán triệt đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về quốc phòng, an ninh, nâng cao tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; có ý thức cảnh giác cách mạng trước âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Xuất phát từ vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng to lớn đó, bồi dưỡng kiến thức QPAN là một nhiệm vụ quan trọng, được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo, thực hiện. Lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đối tượng 4 nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với nhiệm vụ QPAN, qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh.

Đồng chí cũng yêu cầu: các đồng chí giảng viên chuẩn bị tốt giáo án, truyền đạt đầy đủ nội dung, kiến thức cho học viên. Các đồng chí học viên nghiên cứu, học tập, ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác, tính sáng tạo, độc lập, tự chủ, khắc phục khó khăn tham gia đẩy đủ các buổi học. Từ kiến thức đã học, mỗi cán bộ, đảng viên vận dụng, liên hệ với thực tiễn theo từng cương vị chức trách để tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở đơn vị mình. 

Đồng chí Thượng tá, Thạc sỹ Kiều Đăng Khôi - Giảng viên Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng

Trong thời gian 4 ngày (từ 13-10 đến 16-10) các học viên sẽ được nghe giảng 7 chuyên đề cơ bản về: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về QPAN; chính sách đối ngoại; văn hóa tư tưởng, dân tộc, tôn giáo; phòng, chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ; biên giới quốc gia, chủ quyền biển, đảo Việt Nam; Luật về quốc phòng, an ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự… Quá trình học tập các học viên được thảo luận, nghiên cứu viết bài thu hoạch và cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức QPAN.

Nguyễn Bá Thành