Bộ máy tổ chức hành chính
Ngày đăng 15/08/2019 | 16:51  | Lượt xem: 408

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

Lãnh đạo đảng ủy Phường

STT

Họ và tên

Chức danh

Số máy bàn

1

Nguyễn Văn An

Bí thư

02438388099

2

Bùi Thị Thu Hoàn

Phó Bí thư thường trực

02438388099

3

Nguyễn Quang Thậm

Phó Bí thư

02438388099

4

Nguyễn Bá Thành

Cán bộ Tuyên giáo

02438388099

5

Nguyễn Ngọc Thành

Cán bộ Văn Phòng

02438388099

Lãnh đạo HĐND

STT

Họ và tên

Chức danh

Số máy bàn

1

Nguyễn Văn An

Chủ tịch

02438388099

2

Đặng Vũ Hùng

Phó Chủ tịch

022175455

Lãnh đạo UBND

STT

Họ và tên

Chức danh

Số máy bàn

1

Nguyễn Quang Thậm

Chủ tịch

02438388099

2

Phạm Thị Diễm Hằng

Phó Chủ tịch - phụ trách Xây dựng - Đô thị

022175455

3

Tạ Hoàng Hà

Phó Chủ tịch - phụ trách VH - XH – Kinh tế

02437575568

4

Lê Hữu Tùng

Chỉ huy trưởng Quân sự - Ủy viên UBND

022175455

5

Nguyễn Văn Chung

Trưởng Công an - Ủy viên UBND

022175455

6

Nguyễn Hữu Bân

Cán bộ Địa chính

02438387133

7

Đặng Thị Hiên

Cán bộ Địa chính

02438387133

8

Đào Duy Nam

Cán bộ xây dựng đô thị

022175455

9

Nguyễn Ngọc Quỳnh

Cán bộ Thương mại - Dịch vụ - Du lịch

022175455

10

Nguyễn Thị Diệu Linh

Cán bộ Kế toán

022175455

11

Bùi Hoàng Hiệp

Cán bộ Văn phòng - Một cửa

022175455

12

Phan Thị Ngọc Bích

Cán bộ Tư pháp Hộ tịch

022175455

13

Trần Thị Hồng Loan

Cán bộ Tư pháp Hộ tịch

022175455

14

Hoàng Thị Hiền

Cán bộ LĐTB&XH

022175455

15

Hoàng Thanh Hiếu

Cán bộ Văn hóa Thông tin

022175455

16

Nguyễn Thị Kim Thanh

Cán bộ Văn phòng

022175455

17

Bùi Thị Lan

Cán bộ Văn phòng - Thống kê

022175455

Lãnh đạo UBMTTQ

STT

Họ và tên

Chức danh

Số máy bàn

1

Nguyễn Thị Xuân Thủy

Chủ tịch

022175455

2

Nguyễn Bá Thành

Phó Chủ tịch Thường trực

022175455

3

Phùng Văn Hiệp

Phó Chủ tịch

022175455

4

Phan Thị Ngọc bích

Ủy viên Ban thường trực

022175455

5

Phạm Thị Thông

Ủy viên Ban thường trực

022175455

Các đoàn thể

STT

Họ và tên

Chức danh

Số máy bàn

1

Trần Quốc Hưng

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

022175455

2

Nguyễn Thị Hải Bình

Chủ tịch Hội Phụ Nữ

022175455

3

Phùng Văn Hiệp

Bí thư Đoàn thanh niên

022175455

4

Nguyễn Thị Hằng

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ

022175455

5

Lê Quang Thọ

Chủ tịch hội Người cao tuổi

022175455

6

Vũ Thị Nụ

Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong

022175455

7

Nguyễn Thị Thu

Chủ tịch Hội Khuyến học

022175455

8

Nguyễn Trung Tuấn

Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh

022175455

9

Lê Văn Đôn

Chủ tịch Hội Cựu giáo chức

022175455